Profesyonel Çözüm Ortağınız
Profesyonel Çözüm
Ortağınız
0216 - 413 40 20

Hizmetlerimiz / Entegre Zararlı Yönetimi
Entegre Zararlı Yönetimi

Zararlı populasyonlarını ekonomik zarar eşiğinin altında tutmak amacıyla, bilinen savaş yöntemlerinin bir arada düşünülerek, insan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri en az olanlarının uygulanmasına yönelik çalışmalardır.
 
Mevcut problemlerin kaynaklarının yok edilmesinden sonra veya problem içermeyen birimlerde, problem oluşmamasının sağlanması ve birimlerin sürekli gözlem ve kontrol altında tutulmasıdır. Gözlem noktalarının değerlendirilmesi sonucu gerekli birimlerde kimyasal uygulamalar ile veya fiziksel iyileştirmeler ile problem çözümü ve oluşumunun engellenmesidir. 
 
LİONLİGHT Çevre Sağlığı Hizmetleri olarak; Entegre Zararlı Yönetimi Hizmetleri kapsamında, işletme’ nin sahip olduğu konum [mevcut arazi yapısı ve alt yapı özellikleri], mevcut çalışma koşulları, üretimde bulunduğu üretim dalı’ nın spesifikasyonları, çalışan personelin eğitim düzeyi gibi özellikler dikkate alınarak; işletme alanlarında tespit edilen mevcut zararlılara yönelik olası risklerin değerlendirilmesi ile ayda iki (2) uygulama çalışması şeklinde çalışmalara yön verilmektedir.
 
Teknik saha personelimiz; işletmede gerçekleştirdiği her uygulamanın sonunda; işletmeye giriş – çıkış saatlerini [uygulama başlangıç – bitiş zamanı], işletme ziyaret tipini, işletme alanlarında karşılaştığı zararlı bulgularını, uygulamalarda kullandığı kimyasal aktif maddelerini ve miktarlarını, yalıtımla ilgili karşılaştığı problemleri ve bunlara karşı alınacak önlemleri, zararlı aktivasyon risk seviyelerini, EFK ve EFC sistem Lamba UV-A ölçümlerini ve sinek tür sayımlarını ve işletmeyi 6 [altı] farklı konuda değerlendiren [iç alan, paketleme & depolama, genel temizlik, hammadde alanı, işletme dış alan ve eğitim & danışmanlık] noktada oldukça geniş kapsamlı ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ UYGULAMA RAPORU'nu tarafınıza sunmaktadır.
 
Bu kapsamda; işletmelere firmamızın ilaçlama hizmetleri konusunda yeterlilik, izin belgelerinin ve sistem yerleşim dokümanları’ nın bulunduğu uygulama dosyası verilmektedir.
 
Yine bu kapsam içinde işletmede sorumlu kişi/lere, işletme çalışanlarına yılda 1 defa [iki (2) eğitim konusunda olmak üzere] IPM ve hijyen [kişisel hijyen ve işletme hijyeni] eğitimleri verilmekte ve yine yılda 2 defa hizmetin teknik uygunluğu ve işletme koşullarının standartlar doğrultusunda gözlemlenerek süreci iyileştirmekadına teknik ve hijyen gözetimleri yapılmaktadır.